Lektori

Inta Vagale Vilnis Virza
VID Nodokļu kontroles pārvaldes Pakalpojumu un tirdzniecības vietu 3. pārbaužu nodaļas vadītāja

3. Drošības Akadēmijas semināra lektore

Valsts darba inspekcijas, Darba tiesību nodaļas vadošais juriskonsults, nereģistrētās nodarbinātības analītiķis-koordinators

2. Drošības Akadēmijas semināra lektors

Dace Avena Jūlija Golovina
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, Ilgtspējas indeksa koordinatore

2. Drošības Akadēmijas semināra lektore

AAS Balta Vecākā risku parakstītāja

1. Drošības Akadēmijas semināra lektore

Algirdas Skužinskas Juris Matisāns
GRIFS AG Baltijas valstu attīstības vadītājs

1. Drošības Akadēmijas semināra lektors

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļas inspektors

1. Drošības Akadēmijas semināra lektors